नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

"सार्वजनिक तथा निजि जग्गामा फलफूल खेति विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-2075" अनुसार छनौट भएका प्रस्तावहरुको विवरण

प्रकाशित मिति: मंगलबार, १० पुष २०७५ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बुधबार, ०९ माघ २०७५

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
फोन : 01 - 4331619
फ्याक्स : 01 - 4330771
इमेल : info@fdd.gov.np

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: ProActive Web Developers

Page Visited : good hits