नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

फलफूल विकास निर्देशनालय

किर्तीपुर, काठमाडौँ

सुची दर्ता सम्बन्धी

प्रकाशित मिति: मंगलबार, १७ साउन २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, १७ साउन २०७४

Fruit Development Directorate
Kirtipur, Kathmandu
Telephone : 01 - 4331619
Fax : 01 - 4330771
Email : info@fdd.gov.np

© Fruit Development Directorate, Kirtipur

Powered By: ProActive Web Developers

Page Visited : good hits