नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

फलफूल विकास निर्देशनालय

किर्तीपुर, काठमाडौँ

फलफूल विकास निर्देशनालयका उद्देश्यहरु

  1. हिउँदे तथा सुन्तलाजात फलपूmलका उन्नत तथा स्थानीय जातहरूको जातिय सम्वद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने ।
  2. कलमी बिरुवा तथा रुटस्टक बिरुवाहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ।
  3. बाह्य सेवा मार्फत व्यावसायिक रुपमा फलपूmल खेती गर्ने कृषकहरू तथा फलफुल नर्सरी धनीहरूलाई प्रविधि प्रसार तथा सीप विकासमा सहयोग गर्ने ।
  4. फलफुल खेती विषयक बिभिन्न स्तरको एक हप्तेदेखि तीन महिना अवधि सम्मका तालिमहरू संञ्चालन गर्ने ।
  5. माटो परीक्षण, रोग कीराको पहिचान तथा फलफूलको गुणस्तर विश्लेषण कार्य गर्ने ।

© Fruit Development Directorate, Kirtipur

Powered By: ProActive Web Developers

Page Visited : good hits