नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विभाग

फलफूल विकास निर्देशनालय

किर्तीपुर, काठमाडौँ

फलफूल विकास निर्देशनालयका उद्देश्यहरु

  1. हिउँदे तथा सुन्तलाजात फलपूmलका उन्नत तथा स्थानीय जातहरूको जातिय सम्वद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने ।
  2. कलमी बिरुवा तथा रुटस्टक बिरुवाहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ।
  3. बाह्य सेवा मार्फत व्यावसायिक रुपमा फलपूmल खेती गर्ने कृषकहरू तथा फलफुल नर्सरी धनीहरूलाई प्रविधि प्रसार तथा सीप विकासमा सहयोग गर्ने ।
  4. फलफुल खेती विषयक बिभिन्न स्तरको एक हप्तेदेखि तीन महिना अवधि सम्मका तालिमहरू संञ्चालन गर्ने ।
  5. माटो परीक्षण, रोग कीराको पहिचान तथा फलफूलको गुणस्तर विश्लेषण कार्य गर्ने ।

© Fruit Development Directorate, Kirtipur

Powered By: ProActive Web Developers

Page Visited : good hits